Ribari s ministrom Tolušićem o cijeni goriva

lis 17, 2018

Kako do prihvatljive cijene nafte?

Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore, 16. listopada održan je sastanak s potpredsjednikom Vlade i ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem oko gorućeg problema u ribarskom sektoru – stalnog povećavanja cijene goriva

Nastavno na problematiku iznesenu na 23. Susretu ribara održanom 5. i 6. listopada na Rabu, a sukladno Zaključcima koje je Susret iznjedrio, u Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak na kojem se razgovaralo o trenutno najvećem problemu u ribarstvu – konstantnom rastu cijene goriva.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec i predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a Mato Oberan inicirali su sastanak kako bi promptnom reakcijom, u dogovoru s ključnim dionicima, pronašli rješenje za prihvatljiviju cijenu nafte. Naglašeno je kako gorivo čini značajnu stavku u ukupnim troškovima poslovanja ribara.  Pomoć je nužna, istaknuli su iz HOK-a, jer je upitna ekonomska opravdanost izlaska na more zbog cijene goriva koja ubija prihode.

Uz predstavnike HOK-a, predsjednika Dragutina Ranogajca i Matu Oberana, predstavnika Uprave ribarstva, pomoćnika ministra mr.sc. Ante Mišure, predstavnika Ulovnog sektora HGK Ivana Birkića i Koordinacije koćara Romea Mikičića, na sastanku je bio nazočan predsjednik Uprave INE Sándor Fasimon te operativni direktor Darko Markotić, koji su izrazili svoju spremnost na suradnju kojom bi se u konačnici smanjili troškovi poslovanja u ribarskom sektoru.

Jučerašnji inicijalni sastanak prvi je korak ka smanjenju troškova poslovanja u ribarskom sektoru, a uskoro će biti dogovoreni i konkretni potezi. Nakon ovog inicijalnog sastanaka, u kojem se razložila problematika, uskoro će se poduzeti konkretni koraci.

Sastanak na ovoj razini nastavak je dobre suradnje s resornim ministarstvom te najbolji pokazatelj kako se kroz Susrete ribara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore mogu brzo i učinkovito kanalizirati zahtjevi struke.

Više informacija o održanom sastanku, dostupno je na Facebook stranici HOK-a  te na WEB portalu HOK-a

Izvor HOK