OBRTNIČKA KOMORA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 


  • Adresa: Mandalinskih žrtava 16 c, 22000 ŠIBENIK
  • Telefon: 022 311 715
  • Telefaks: 022 336 641
  • email: ok.sibenik@hok.hr
  • Predsjednik: Ljazer Čivljak

 

Ured radi i prima stranke od 8,00h -16,00h.