• Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita. Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

  • Ispit o stručnoj osposobljenosti

Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja. Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja. Hrvatska obrtnička komora zaključuje primanje prijava za ispit o stručnoj osposobljenosti najkasnije30 dana prije početka ispita u određenom ispitnom roku. O pravu na pristupanje ispitu o stručnoj osposobljenosti Hrvatska obrtnička komora izvješćuje ispitanike u roku od 7 dana nakon utvrđivanja liste ispitanika koji mogu pristupiti ispitu o stručnoj osposobljenosti.
  • Tražite MJESTO ZA NAUKOVANJE (praksu) u licenciranim radionicama?

Učenici koji su se odlučili upisati u program obrazovanja za obrtnička zanimanja moraju prije samog upisa pronaći mjesto za naukovanje (praksu) gdje će stjecati znanja i vještine svog budućeg zanimanja. Ovdje možete pronaći podatke o onim obrtima ili pravnim osobama koji sudjeluju u provedbi naukovanja.
  • Ispiti o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza – “Upravitelj prijevoza“

Potpuna prijava za ispit treba sadržavati: 1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit 2. potvrdu o uplati (1.500,00 kuna ili 200,00 eura) 3. presliku Diplome (dostavljaju samo osobe koje imaju završenu višu ili visoku naobrazbu pravnog, ekonomskog, prometnog ili strojarskog smjera).