Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Licencu za izvođenje praktičnog dijela naukovanja mogu dobiti:

  • osobe  s položenim majstorskim ispitom;
  • osobe ( obrtnici i zaposlenici u obrtu)  kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom  stručnom spremom najmanje 5 godina radnog iskustva  u zanimanju do 01.07 1994.; srednja stručna sprema mora biti stečena prije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika
  • osobe sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem  ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika te fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenom odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,
  • osobe koje do 10.12.2014. imaju registriran obrt, odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika
  • praktični dio  naukovanja može se  izvoditi u pravnoj osobi ( doo, ustanovi, zadruzi)  ako  pravna osoba zapošljava osobu s položenim majstorskim ispitom ili osobu s ostalim gore navedenim uvjetima koje vrijede za obrt.

Svi gore navedeni subjekti ako žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati opremljenu radionicu za praksu u skladu s nastavnim planom i programom određenog zanimanja, osigurane mjere higijensko-tehničke zaštite pri radu i zaštite okoliša, te propisane sanitarne standarde.

Ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore.

Potrebni dokumenti:

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1.   obrtnicu ili rješenje trgovačkog suda (preslika) 
2.   dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno
stečenom radnom iskustvu, osoba koje izvode praktičnu nastavu i vježbe
naukovanja:
a) majstorska diploma ili potvrda o položenom majstorskom ispitu (preslika), ili
b) dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika) te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili
c) diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslika) i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili
d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30.06.2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na  kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili
e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika), presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30.06.2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju  učenika (preslika)
3.  zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog  propisa (preslika)
4.  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5.  suglasnost za traženje podataka 
6.  preslika osobne iskaznice.
7.  popunjeni i pečatirani zahtjevi  Suda časti HOK-e i Ministarstva pravosuđa 
(dostavlja se iz Komore)
 


 

Plaćanje:

Cijena licence: 600,00 kn

  • Primatelj: OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
  • Broj računa: IBAN: HR33 2340009-1110051436
  • model: HR67 / poziv na broj: OIB (obrta ili firme)
  • Opis plaćanja: Uplata za licencu

Kopiju uplatnice dostaviti u Komoru.

INFORMACIJE NA BROJ : 022 311-716 ILI 091 2185 733 OD 9 DO 14 SATI