Raspisani natječaji iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020

srp 6, 2016

U Narodnim novinama objavljeno nekoliko Natječaja za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020.

1. Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«. ( NN 104/15.)

2. Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«. ( NN 118/15.)

3. Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor svinjogojstva i peradarstva ( NN 121/15.)

4. Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća ( NN 121/15.)

natjecaj

Ukupna vrijednost sredstava javne potpore za navedena četiri natječaja iznosi 52.000.000 EUR-a, od toga, za potporu : mladim poljoprivrednicima namijenjeno je 10.000.000 EUR-a, za zbrinjavanje i korištenje stajskog gnojiva namijenjeno je 20.000.000 EUR-a, za ulaganja u sektor svinjogojstva i peradarstva namijenjeno je 11.000.000 EUR-a, za ulaganja u sektor voća i povrća namijenjeno je 11.000.000 EUR-a.

Više informacija na www.nn.hr , www.ruralnirazvoj.hr , www.apprrr.hr i www.mps.hr.