PRAVILNIK O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

svi 22, 2016

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je PRAVILNIK O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 46/16., a njegova primjena počinje 20.svibnja, 2016. godine.

Tim Pravilnikom propisuju se: uvjeti i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, sadržaj obrasca povlastice, uvjete pod kojima je moguće prenositi prava iz povlastice na drugu povlasticu, način provedbe javnog poziva za otkup i prijenos povlastice, uvjeti pod kojima je moguće prenijeti povlasticu na novog vlasnika, sadržaj i način vođenja Registra povlastica, način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine« br. 130/13, 99/14, 127/14, 37/15, 46/15 i 134/15).