Otvoreno e-savjetovanje o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

svi 13, 2016

Do 27.05.2016. otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona. Sve primjedbe mogu se dostavite na mail adresu sanja.zelinski-matunec@hok.hr i to najkasnije do do 23.05.2016. kako bi ih se objedinjeno uključilo na e-savjetovanja.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) uređuje, između ostalog, način osiguravanja sredstava za provedbu mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, pri čemu je jedan od instrumenata i spomenička renta. Spomenička renta plaća se mjesečno prema površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Počevši od 2012. Godine, u nekoliko navrata izmjenama i uredbama sužen je broj djelatnosti i gospodarskih subjekata koji su dužni plaćati neizravnu spomeničku rentu te naknadno i mjesečni iznos spomeničke rente smanjen na 4,00 kune po četvornom metru korisne površine, a koja izmjena prestaje važiti 30. lipnja 2016. godine.

S obzirom na gospodarsko stanje u zemlji, predlaže se produljiti režim smanjene osnovice za obračun direktne spomeničke rente i produljiti rok važenja odredbe kojom se smanjuje broj obveznika plaćanja neizravne spomeničke rente, i to do 31. prosinca 2016. godine. U obrazloženju se navodi da će se tako određeni poduzetnici i gospodarski subjekti rasteretiti plaćanja spomeničke rente tijekom 2016. godine (turistička i ugostiteljska djelatnost,