Otvaram obrt

1. KORAK

ispuniti prijavu za upis u Obrtni registar te odnijeti u Ured državne uprave priložiti 20,00 kn biljega 

 prikupiti potrebnu dokumentaciju:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o završenom obrazovanju, za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili  ispitu o stručnoj osposobljenosti
 • dokaz o pravu korištenja poslovnim prostorom, ako je potreban za  obavljanje obrta ( ZK- izvadak vlasnika, ovjereni ugovor o zakupu poslovnog prostora)
 • Poslovni prostor u kojem se obavlja obrt mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo ( uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja)
 • oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalno tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene djelatnosti.
 • za zajednički obrt: pisani ugovor o zajedničkom obrtu ovjeren kod javnog bilježnika
 • dokaz o uplati upravne pristojbe:
  svrha: Upravna pristojba za upis u obrtni registar i izdavanje obrtnice
  Iznos: 250,00 kn
  Primalac: Državni proračun
  Račun: HR 10010051863000160
  Poziv na broj: 64  5002-1564- vaš OIB

2. KORAK

 • preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave ( za nekoliko dana)
 • izraditi pečat  (Rješenje o upisu obrta u obrtni registar ili obrtnica)
  –  naziv obrta
  –  puna adresa obrta
  –  ime vlasnika obrta
  –  može još sadržavati logotip i OIB.
 • otvoriti žiro-račun u poslovnoj banci
  – sa sobom ponijeti:
  – rješenje o upisu obrta u obrtni registar
  –  pečat
  –  osobna iskaznica

3. KORAK

 • prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK

 • Obrtnik je dužan najkasnije u roku od 8 dana od početka ili prestanka obavljanja djelatnosti podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Provjeriti prije registracije obrta da li postoje državne poticajne mjere za otvaranje obrta!