Omogućeno kupovanje plavog dizela ne samo direktnim utakanjem u plovilo

srp 18, 2016

U trenutku pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unij , 1. srpnja 2013. godine, stupio je na snagu dana Zakon o trošarinama (NN 22/13, 32,13, 81/13, 100/15, 120/15) te je uz bitne izmjene i dopune iz rujna 2015. (NN100/15) u potpunosti usklađen sa zahtjevima Europske Unije.

Međutim tim zakonom nije osigurana praktična primjena predviđenih zakonskih olakšica za sve skupine gospodarstvenika na jednak način, zbog neusklađenosti Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 58/13, 72/13, 69/14 i 157/14) sa člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (NN100/15).

plavi-dizel

Zbog navedenog i različitog tumačenja na terenu, na nekim benzinskim stanicama nije bilo moguće kupovanje goriva za brodare, ni na koji način osim direktnim utakanjem u rezervoar plovila. Ovo je u nekim slučajevima nepraktično jer se prisiljava brodare da do benzinske stanice plove brodom, umjesto da gorivo dopreme na druge moguće načine. Iako sličan problem postoji i u ribarstvu te kod poljoprivrednika, ostalo je otvoreno pitanje brodara, kod kojih je ovo ostalo nedorečeno postojećom zakonskom regulativom i različitim tumačenjima na terenu od inspekcija do prodavača na pumpnim stanicama.

Usklađenim aktivnostima HOK-a i uz puno razumijevanje Carinske uprave i INA-e, konačno je i na spornim pumpnim stanicama omogućeno kupovanje goriva za brodare ne samo direktnim utakanjem u plovilo. U Hrvatskoj obrtničkoj komori vjeruju da je taj problem sada riješen na u slučaju nečeg sličnog, mole se obrtnici da se odmah obratite u HOK.