Očitovanje na Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom

kol 3, 2019

Ceh ribarstva Obrtničke komore Šibensko-kninske županije na svojoj sjednici održanoj 02.08.2019. jednoglasno je usvojio zaključak prema kojem ne prihvaća prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom. Ceh pri tom ističe da je takav stav temeljen i na provedenim konzultacijama s koćerima s područja Šibensko-kninske županije koji ne podržavaju ponuđene izmjene navedenog Pravilnika.

Svoj stav o neprihvaćanju predloženih Izmjena i dopuna Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom Ceh ribarstva Obrtničke komore ŠKŽ temelji na činjenici da je najveći broj koćara već ispunio potrebne kriterije za ishodovanje autorizacije za ribolov koćom za naredno trogodišnje razdoblje. Osim toga, jedan manji broj ribara koji nije ima sve potrebe uvjete riješio je taj problem kupnjom povlastice. Stoga je Ceh ribarstva OK ŠKŽ mišljenja da predložene izmjene Pravilnika ne bi bile pravične za sve ribare koji su do sad ishodovali dozvolu za obavljanje ribolova koćom. Štoviše, Ceh je mišljenja da  ukoliko bi bile provedene predložene izmjene Pravilnika, te se na taj način broj sudionika koćarstva poveća, to bi dovelo u pitanje opravdanost postojanja autorizacije.

Imajući u vidu spoznaju da bi u dogledno vrijeme regulacija demerzalnog ribolova mogla uključivati i ograničenje ribolova kroz kvote, to bi ujedno značilo da bi primjenom izmjena i dopuna Pravilnika takvu smanjenu ribolovnu kvotu sadašnji korisnici povlastice za gospodarski ribolov pridnenom koćom morali dijeliti s novim korisnicima te povlastice što bi dodatno otežalo ionako teške uvjete u kojima se koćarenje obavlja.

Ceh ribarstva OK ŠKŽ napominje da je već iskazan veliki interes drugih grupacija ribolova (plivarice, potegače) za ostvarenjem istih prava ukoliko bi zaživjele predložene izmjene Pravilnika.
Sve navedeno pojašnjava stanje u koćarskom sektoru i učvršćuje stav Ceha ribarstva OK ŠKŽ da su izmjene Pravilnika apsolutno ne prihvatljive te se kao takve ne mogu podržati.
No ako postoji neko drugo prihvatljivo rješenje koje bi moglo uključiti kupnju već autoriziranih povlastica za manji broj korisnika za koji se i predmetna izmjena predlaže, a čime se ne bi povećao broj sudionika u koćarskom ribolovu, Ceh ribarstva Obrtničke komore Šibensko-kninske županije vjeruje da bi to onda bio prihvatljiv način rješavanja ove problematike.

CEH RIBARSTVA OBRTNIČKE KOMORE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE