Obavijest: Vodič za označavanje nepretpakirane hrane

lip 14, 2016

Zakonodavni okvir koji se odnosi na označavanje hrane na cijelom teritoriju EU definiran je prije svega Uredbom EU br. 1169/2011. o informiranju potrošača o hrani, ali i nizom pratećih dokumenata na nacionalnoj razini i na razini EU.

Tako je pri Savjetodavnoj službi Hrvatske obrtničke komore izdan Vodič za označavanje nepretpakirane hrane pripremljen.

U Vodiču za označavanje nepretpakirane hrane – HOK ugrađene su i izmjene koje su se dogodile nakon izdanja Vodiča Ministarstva poljoprivrede u zakonodavnom okviru EU i RH koji se odnosi na označavanje nepretpakirane hrane. Obzirom na nadolazeću turističku sezonu i pojačani inspekcijski nadzor, ali primarno u interesu kupaca/gostiju, dostavljamo upute koje ćete pronaći u našem Vodiču. Naglašavamo da će među turistima (2015. godine registrirano 14.300.000 turista) biti minimalno 1% osoba s alergijama i/ili netolerancijama (uključujući celijakiju) što će ove godine činiti oko 140.000 gostiju, odnosno mogućnosti pojedinačnih incidenata. Vodič za označavanje nepretpakirane hrane – HOK dostavljen obrtnicima putem AIDE.