Obavijest: Natječaj za oznaka izvornosti, zaštićeno geografsko porijeklo i tradicijski specijalitet

lip 14, 2016

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 53/16. od 08.06.2016. a tekst Programa dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Predmet Natječaja je dodjela namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, sukladno Programu »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu (klasa: 310-26/16-01/27, urbroj: 525-09/1384-16-9 od 2. lipnja 2016. Godine)

Sredstva javne potpore iznose ukupno 589.000 kuna. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje:
a) 75% troškova izrade prijedloga specifikacije proizvoda i specifikacije proizvoda, najviše do 50.000 kn;
b) 85% troškova za laboratorijska ispitivanja, potrebna za izradu specifikacije proizvoda, najviše do 10.000 kn,
c) 75% troškova za anketna ispitivanja tržišta, najviše do 15.000 kn.
Visina potpore po pojedinom korisniku ne može prijeći 75.000 kn (uključujući PDV).
Zakonska osnova za ovu potporu sadržana je u članku 4. Zakona o državnim potporama (Narodne novine broj 47/2014) koji određuje potpore male vrijednosti, »de minimis« pravilo.

Zahtjev za potporu podnosi se na propisanom Obrascu zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koji je sastavni dio ovog Natječaja i nalazi se u Prilogu I., zajedno s propisanom dokumentacijom iz točke 5. ovog Natječaja i šalje se preporučenom poštom s povratnicom ili predaje osobno u roku od 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanom na poleđini omotnice, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj – Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta – ne otvarati«.