O nama

Na temelju članka 73. Zakona o obrtu („ Narodne Novine“ 143/13), Skupština Obrtničke komore Šibensko-kninske županije na sjednici održanoj 29.prosinca 2014. godine donosi
STATUT Obrtničke komore Šibensko-kninske županije