Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi – od 1. rujna 2021. ukinute pristojbe za registraciju obrta i promjene u Obrtnom registru

ruj 6, 2021

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske kojim je prihvaćen Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, od 1. rujna 2021. stupila na snagu nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi kojom se smanjuje broj tarifnih brojeva s 95 na 58.
U dijelu Općih pristojbi najznačajnija je izmjena da se za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba i žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.
Ukinute su pristojbe iz pojedinih posebnih područja, i to: gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva (rasterećenje oko 1,2 milijuna kuna), katastarske pristojbe (rasterećenje oko 3,6 milijuna kuna), pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina, pristojbe za zaštitu kulturne baštine te pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja.

Od pristojbi za obavljanje djelatnosti ukinute su pristojbe:

 • za upis obrta u Obrtni registar u iznosu 250,00 kn
 • za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice u iznosu od 250,00 kn
 • za upis promjena u Obrtni registar u iznosu od 150,00 kn
 • za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru u iznosu od 40,00 kn

  Zadržavaju se pristojbe za:
 • izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 300,00 kn
 • za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 150,00 kn.
  Djelomično se ukidaju i pristojbe iz područja unutarnjih poslova (rasterećenje oko 69,3 milijuna kuna), prometne pristojbe (rasterećenje oko 2,6 milijuna kuna), pristojbe u području zdravstva (rasterećenje oko 2 milijuna kuna), i pristojbe za zaštitu okoliša.
  Za navedena ukidanja pristojbi očekuje se administrativno i financijsko rasterećenje pristojbenih obveznika odnosno smanjenje prihoda državnog proračuna u ukupnom iznosu od oko 80 milijuna kuna.
  Dodano je novo posebno područje u Tarifi upravnih pristojbi – Pristojbe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, ali se ne radi o uvođenju novih pristojbi već o pristojbama koje su ranije bile u posebnom području Pristojbe u području zdravstva.
  Novost je i oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oštećenu potresom na kojoj se ostvaruju određena prava te za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za zamjensku obiteljsku kuću koju vlasnik samostalno gradi, a  sukladno zakonu koji uređuje obnovu zgrada uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

  Uredba o Tarifi upravnih pristojbi objavljena je u Narodnim novinama broj: 92/2021.

  Izvor:HOK