NATJEČAJ ZA NABAVU TABLET UREĐAJA

lip 19, 2023

OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO- KNINSKE ŽUPANIJE
Mandalinskih žrtava 16c, 22 000 Šibenik, tel. 022 311 715
IBAN HR3323400091110051436 ; 0IB: 57158853420
URBROJ:284/1-2023
Šibenik,19.06.2023.

NATJEČAJ ZA NABAVU TABLET UREĐAJA

Obrtnička komora Šibensko-kninske županije prikuplja ponude za nabavu tablet uređaja.

Opis predmeta nabave:
-naziv artikla: 30264 TABLET SAMSUNG Galaxy Tab A8, 10,5“,WiFi,4GB

Količina: 10 komada

Rok za dostavu ponude: 26. lipnja, 2023. godine.
Ponudu je moguće dostaviti:

– poštom preporučeno i to najkasnije do 26.06.2023. uzimajući u obzir da pošta mora biti zaprimljena u Obrtničku komoru ŠKŽ najkasnije do navedenog datuma.
Adresa na koju se šalje ponuda:
Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, Mandalinskih žrtava 16C,22 000 Šibenik

-na mail ok.sibenik@hok.hr , najkasnije do 26.06.2023. godine

Opći uvjeti natječaja:
-cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača
-u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

Ponude koje su nepotpune ili su stigle nakon naznačenog datuma neće se razmatrati.

Za dodatne informacije o natječaju obratite se na mob. 098 983 7474.