Mjere potpore obrtnicima i poduzetnicima na području Grada Šibenika

ožu 25, 2020

Predsjednik Obrtničke komore Šibensko-kninske županije Joso Smolić sastao se jutros s gradonačelnikom Grada Šibenika Željkom Burićem sa dogradonačelnicima i pročelnicima kako bi razmotrili prijedloge mjera za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo i poduzetništvo izazvano pandemijom virusa COVID-19 koje je Županijska obrtnička komora predložila gradskoj upravi.

Nakon stručnog razmatranja svih novonastalih okolnosti dogovoreno je slijedeće:

1. Za sve obrtnike i poduzetnike obuhvaćene Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnih djelatnosti koju je Stožer civilne zaštite RH donio 19.03.2020. Grad Šibenik će im

– otpisati najama poslovnih prostora u vlasništvu Grada Šibenika
– otpisati najama javnih površina
– otpisati komunalnu naknadu
– otpisati porez na potrošnju
– otpisati spomeničku rentu ( po odluci nadležnog ministarstva)

Dogovoreno je da će sve navedene obveze Grad Šibenik otpisivati obrtnicima i poduzetnicima od 1.4. 2020. pa do opoziva Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite od 19.03.2020.

Što se tiče plaćanja obveze gradskom komunalnom poduzeću za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na današnjem sastanku Obrtničke komore Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika dogovoreno je da će se pokušati utvrditi model otpisa paušala za one koji trenutačno ne smiju raditi.

2. Za sve ostale obrtnike i poduzetnike koji sada rade ali u iznimno otežanim okolnostima dogovoreno je da će oni sve svoje obveze najma poslovnog prostora i javne površine, komunalne naknade, spomeničke rente, poreza na potrošnju i usluge komunalnih poduzeća u vlasništvu Grada Šibenika platiti s odgodom od godine dana.

Nadalje, dogovoreno je da Grad Šibenik ne pripisuje kamatu na odgođena plaćanja niti će ići s ovrhama. Osim toga, na sastanku je zaključeno da će se svakodnevno pratiti situacija te po potrebi zajedno donositi nove mjere a sve kako bi opstalo obrtništvo i poduzetništvo u Gradu Šibeniku a Grad sa svojim službama i pripadajućim ustanovama koliko je to moguće normalno funkcionirao te mogao biti na usluzi svim svojim građanima.

Obrtnička komora Šibensko-kninske županije ovaj dogovor koji je jutros postignut s Gradom Šibenikom smatra izuzetno dobrim primjerom suradnje kako bi se pokušali prevladati nastali problemi te još jedanput poziva ostale gradove i općine u Šibensko-kninskoj županiji na suradnju i zajedničko utvrđivanje hitnih mjera za opstanak obrtnika i poduzetnika.