Izmjene u Zakonu o informiranju potrošaća

srp 6, 2016

U Narodnim novinama br. 56/16 od 17. lipnja 2016. objavljen je novi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o informiranju potrošača o hrani koji na snagu stupa 20. srpnja 2016. Novi Zakon donosi izmjene dosada važećeg Zakona o informiranja potrošača o hrani (56/13, 14/14) vezano uz novu Provedbenu uredbu EK 828/2014, kao i za proširenje odgovornosti na SPH koji hranu ne stavljaju direktno na tržište već sudjeluju u lancu nabave hrane za objekte javne prehrane.

potrosaci

Informacija o kojim je to izmjenama u obvezama i prekršajnim odredbama riječ dostupne su i na web stranicama Obrtničke komore Šibensko-kninske županije.