Majstorski ispit

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

PRIJAVA  MAJSTORSKIH  ISPITA

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

1.    Prijavnicu za ispit ( prijavnica ili u Komori )
2.    Svjedodžba o pomoćničkom ispitu  i svjedodžba o završnom ispitu,
3.    Radnu knjižicu ili potvrda o radnom iskustvu Zavoda za mirovinsko osiguranje
4.    Rodni list
5.    Domovnica
6.    Obrtnica ( ukoliko je kandidat za polaganje obrta vlasnik obrta)
7.    Dokaz o radnom iskustvu ( UGOVOR O RADU ILI POTVRDU* POSLODAVCA O RADNOM ISKUSTVU U ZANIMANJU ZA KOJI SE POLAŽE ISPIT OVJERENU KOD JAVNOG BILJEŽNIKA ) *obrazac za potvrdu se može dobiti u Komori
8.    Uvjerenje o položenom ispitu za rad na siguran način ili zaštitu na radu

Svi dokumenti trebaju biti originali ( na uvid) ili ovjereni preslici!

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela:

1. Izrada praktične zadaće i /ili radne probe
2. Provjera teoretskih znanja iz struke
3. Provjera znanja iz područja gospodarstva i pravnih propisa
4. Provjera osnovnih znanja za poduku naučnika (radna pedagogija – test i praktični dio).

Nakon uspješno položenoga majstorskog ispita majstoru se izdaje diploma o majstorskom zvanju.
Hrvatska obrtnička komora vodi evidenciju o polaganju majstorskih ispita.

TROŠKOVI POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA

Kandidati prijavljeni za polaganje  majstorskog ispita uplaćuju troškove samog ispita u iznosu od 2.600,00 kn

Primatelj: OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj računa: IBAN: HR332340009-1110051436
model: HR67
poziv na broj: OIB
Opis plaćanja: uplata za majstorski ispit

Kopiju uplatnice dostaviti u Komoru.

UVJETI ZA PRISTUPANJE MAJSTORSKOM ISPITU
  1. Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  2. Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  3. Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
  4. Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  5. Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
  6. Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
  7. Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.
  8. Gornja životna granica za prijavu ispita nije propisana.
LITERATURA ZA PRIPREMU MAJSTORSKIH ISPITA:

Biblioteka „Majstor“
Naslov                                                          Cijena
Osnove radne pedagogije                        84,00 kn
Osnove gospodarstva                              84,00 kn
Pravo i pravni propisi                               84,00 kn
Katalozi ispitnih pitanja                              42,00 kn

Plaćanje:

Primatelj: OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj računa: IBAN: HR332340009-1110051436
model: HR67
poziv na broj: OIB
Opis plaćanja: Uplata za stručnu literaturu

Kopiju uplatnice dostaviti u Komoru.

ŽALBE

Ispitanik koji nije zadovoljan odlukom ispitne komisije ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dostave. Prigovor na odluku ispitne komisije o uspjehu podnosi se u pisanom obliku Hrvatskoj obrtničkoj komori.

OBRTI-ZANIMANJA ZA KOJA JE POTREBNO PORED OPĆIH UVJETA POLOŽITI I MAJSTORSKI ISPIT

1. Alatničar
2. Autoelektričar
3. Autolakirer
4. Autolimar
5. Automehaničar
6. Autoserviser
7. Bravar
8. Brodski mehaničar
9. Dimnjačar
10. Elektroinstalater
11. Elektromehaničar
12. Elektroničar – mehaničar
13. Fasader
14. Fotograf
15. Frizer
16. Galanterist
17. Graditelj brodova
18. Graditelj orgulja
19. Glazbalar
20. Instalater grijanja i  klimatizacije
21. Kemijski čistač
22. Klesar
23. Klobučar
24. Kotlar
25. Kovač
26. Kozmetičar
27. Krojač muške odjeće
28. Krojač ženske odjeće
29. Krovopokrivač
30. Krznar
31. Kuhar
32. Limar
33. Ljevač
34. Mehaničar  poljop.  mehanizacije
35. Mesar
36. Mlinar
37. Mljekar
38. Natkonobar
39. Očni optičar
40. Obućar
41. Ortopedski obućar
42. Pećar
43. Pediker
44. Pekar
45. Pismoslikar
46. Plinoinstalater
47. Precizni mehaničar
48. Puškar
49. Slastičar
50. Soboslikar-ličilac
51. Staklar
52. Stolar
53. Strojobravar
54. Tapetar
55. Tesar
56. Tokar
57. Trgovac
58. Urar
59. Vodoinstalater
60. Vodoinstalater,  instalater grijanja i  klimatizacije
61. Zidar
62. Zlatar

SVE DODATNE INFORMACIJE NA BROJ: 022 311-716 ILI 091 2185 733 OD 9 DO 14 SATI