Ispiti u komori

1. MAJSTORSKI ISPITI

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo. Više na linku: https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit

2. ISPITI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja. Više na linku: https://www.hok.hr/obrazovanje/ispit-o-strucnoj-osposobljenosti

3. PREGLEDNIK SLOBODNIH MJESTA ZA NAUKOVANJE

Učenici koji su se odlučili upisati u program obrazovanja za obrtnička zanimanja moraju prije samog upisa pronaći mjesto za naukovanje (praksu) gdje će stjecati znanja i vještine svog budućeg zanimanja. Ovdje možete pronaći podatke o onim obrtima ili pravnim osobama koji sudjeluju u provedbi naukovanja.Ako se mjesto koje tražite ne nalazi u izborniku, znači da u tom mjestu nema licenciranih radionica za traženo zanimanje.Više na linku: https://www.hok.hr/obrazovanje/mjesta-za-naukovanje-praksu 

4. UGOVORI O NAUKOVANJU

Ugovor o naukovanju zaključuje obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt. Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje, a osobito:

  • Početak i trajanje naukovanja
  • Učenikovo radno vrijeme u radionici ili na radilištu
  • Trajanje i raspored učenikova odmora
  • Materijalna naknada za vrijeme trajanja naukovanja i
  • Obveze obrtnika glede ostvarivanja nastavnog plana i programa

Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada učeniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i ministarstvu nadležnom za obrt. Ugovor se evidentira u ministarstvu nadležnom za obrt. Više informacija na linku: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/ugovor-o-naukovanju