HOK sufinancira nove izlagače

kol 28, 2018

25. Generalni BH sajam ZEPS Zenica 2018.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 25. Generalnom BH sajmu ZEPS u Zenici 2018., koji će se održati od 02. do 06. listopada 2018. godine. Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Bosni i Hercegovini u jesenskom terminu sajmova u 2018. godini, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Izložbeni program sajma ZEPS obuhvaća: građevinarstvo, elektro-industriju, strojogradnju, proizvodnju i preradu metala, preradu drveta, preradu plastičnih masa, preradu gume, izradu alata i naprava, izradu namještaja i opreme za uređenje doma, energetika, opremanje interijera, IT tehnologije, prijevoz, prezentacije stranih država, malo i srednje poduzetništvo, tradicijske zanate… Sajam u Zenici okupiti će preko 400 izlagača iz 16 država svijeta, a očekivana sajamska posjeta je oko 40.000 posjetitelja, od čega više od 80% specijaliziranih posjetitelja- tvrtki i obrta.

Sajam je centralno mjesto prezentacije proizvodnih obrta i tvrtki, dobro medijski popraćen, a svim izlagačima HOK-a Komora će, uz standardne najave u Katalogu sajma i putem službe marketinga sajma ZEPS, omogućiti i dodatnu promociju i prema partnerskim obrtničkim i poduzetničkim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu ključ u ruke – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora, dobiva dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb-Zenica-Zagreb i postavu na štandu. Dakle kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

U nastavku vam dajemo osnovne informacije o sajmu, a u prilogu možete pronaći i prijavu za nastup na 25. Generalnom BH sajmu ZEPS u Zenici 2018. te Vas molimo da, ukoliko ste zainteresirani za nastup, utoliko ispunite prijavne materijale i dostavite ih u HOK u što kraćem roku, kako bismo pravovremeno pripremili izložbu.

Naziv sajma/adresa: 25. GENERALNI BH SAJAM ZEPS 2018., Kučukovići 2/VI, p.p. 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, www.zeps.com

  • Termin održavanja: 02.-06. 10. 2018.
  • Radno vrijeme sajma: 10,00-18,00 sati
  • Izložbeni prostori sajma ZEPS- 10.900 m2 zatvorenog izložbenog prostora u paviljonima i 5.900 m2 otvorenog izložbenog prostora sajma
  • Izložbeni prostor HOK-a na sajmu u Zenici 2018. -štand u paviljonu A međunarodnih izlagača, na samome glavnom ulazu u paviljon.
  • Procjena broja posjetitelja sajma: oko 40.000,00

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 47,84 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 59,80 EUR/m2standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 95,68 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 119,60 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

  • prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
  • podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
  • izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci za carinu“.
  • Privolu za korištenje osobnih podataka potrebnu za pripremu nastupa na 25. Generalnom BH sajmu ZEPS u Zenici 2018.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 10. rujna 2018. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili ispunjene, potpisane i skenirane prijave na e-mail adrese: drazen.horvat@hok.hr , darko.prister@hok.hr ili hok@hok.hr .

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, utoliko ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru:

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na najznačajnijem sajmu u Republici Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke Komore ! Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a.