Financijska potpora ugostiteljima za nabavu opreme skladištenja ribe

kol 20, 2019

FLAG GALEB objavio 1. natječaj za Mjeru 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“. Natječaj se nalazi na webu www.lagur-galeb.hr

Kao prihvatljivi prijavitelji se mogu, između ostalog, javiti vlasnici ugostiteljskih objekata koji kupuju ribu direktno od ribara, te nabaviti opremu za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova (hladnjače, šokere, pakirke, vakumirke, izložbene vitrine, opremu za pripremu ribe…)

Sažetak natječaja:

  • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2019. godine i traje do 30.11.2019. godine.
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2.1  na ovom   FLAG-natječaju iznosi 2.641.450,00 HRK.
  • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 11.320,50 HRK.
  • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.358.460,00 HRK.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1 su:

Zadruge, obrti ili trgovačka društva odnosno fizičke ili pravne osobe u rangu mikro ili malih poduzeća, sukladno definiciji Preporuke 2003/361/EZ, i to:

  1. subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti iz odjeljaka VII. i VIII. u Upisniku odobrenih objekata ministarstva te registrirani kao Prvi kupci pri podnošenju Zahtjeva za potporu ili, najkasnije, do podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu.
  2. subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom te moraju biti registrirani kao Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:
  1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje proizvoda ribarstva, uvođenje tehnoloških i/ili tržišnih inovacija;
  2. Nabava opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova;
  3. Promidžbene aktivnosti.
  4. Prvi kupci najmanje (ili jednako) godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“(Gradovi Vodice i Skradin, općine Tribunj, Murter – Kornati, Pirovac, Tisno)