COVID-19:zadnje ažurirane upute o postupanju vezanom uz transport roba

ožu 18, 2020

KARANTENA I SAMOIZOLACIJA

Kontrolirano kretanje i boravak vozača kamiona u međunarodnom prijevozu može se osigurati kod poslodavca ili u županijskim stožerima koje je organizirao Krizni stožer. Za vrijeme boravka u karanteni vozač-izolant ne smije napuštati prostore karantene. Prijevoznici koji imaju mogućnost većeg kapaciteta za smještaj svojih vozača u karantenu sukladno mjerama zdravstvenog nadzora, mogu zatražiti formiranje karantene unutar svojih poslovnih prostora od županijskog Stožera civilne zaštite. Potrebno je organizirati i hranu te sanitarni čvor.

Kabina kamiona smatra se mjestom samoizolacije.

Kontakti Kriznih stožera po županijama nalaze se OVDJE.

PRIJAVA I NAJAVA VOZAČA I VOŽNJI

Od sada nije potrebno slati nikakve najave (niti dolaska vozila na granicu RH niti najave za koliko osoba treba osigurati karantenu).

Granična policija s graničnih prijelaza na ulasku u Republiku Hrvatsku dostavljat će Stožeru civilne zaštite u realnom vremenu informacije o vozaču i vozilu, mjesto utovara i krajnja destinacija istovara robe u RH te podatke ima li ili ne osiguran smještaj u karanteni.

Poslodavci moraju najaviti telefonski na (pozivni broj županije) 112 vozačev dolazak, odlazak iz karantene i daljnji smjer kretanja. Ispunite tablicu iz privitka i podatke o postojećim rješenjima o samoizolaciji šaljite na Državni inspektorat RH, na e-mail adresu: josip.pistac@dirh.hr ili na e-mail promet@hgk.hr ili ispunite online obrazac na webu HGK.

VOZAČI U VLASNIŠTVU STRANIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Na vozače kamiona u vlasništvu inozemnih trgovačkih društava, koji se odmah nakon istovara vraćaju u svoju zemlju ne primjenjuju se mjere zdravstvenog nadzora. Trgovačka društva za koja robu dopremaju inozemni dobavljači, dužni su svoje dobavljače obavijestiti o mjestu karantene za spomenute inozemne vozače. Na njih se primjenjuju sve mjere o samozaštitnom ponašanju, samoizolaciji u kabinama kamiona, koridorima dolaska te svim drugim informacijama bitnim za provedbu Upute o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila.

Trgovačka društva ili obrti će o smještaju inozemnih vozača u karantenu odmah obavijestiti mjerodavni županijski centar civilne zaštite 112.

PONIŠTENJE PRETHODNIH RJEŠENJA O SAMOIZOLACIJI

Na temelju posljednjih uputa Stožera civilne zaštite RH u pogledu prijevoznika, svi vozači koji su na temelju prethodnih uputa dobili rješenje o samoizolaciji mogu odmah krenuti na put. Sa sobom obavezno moraju imati rješenje o samoizolaciji koje će im se prilikom prelaska granice poništiti. 

Vozači koji nastavljaju s radom moraju se pridržavati uputa koje su trenutno na snazi – Uputa o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila od 15. ožujka i dopuna Upute za karantene za vozače teretnih vozila od 16. ožujka. Naglašavamo da ako se prema posljednjim uputama takvi vozači vrate na rad i odrađivanje vožnji, poslije se neće moći vratiti u samoizolaciju na temelju prethodnoga rješenja.

U slučaju da postoje vozači koje ne žele izaći iz samoizolacije na temelju izdanoga rješenja, takvi mogu ostati u samoizolaciji.