Bespovratne potpore za ulaganja u razvoj šumskih područja

svi 19, 2016

Od 20. svibnja 20016. počinje primjena PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M08 »POTPORA ZA ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA«, PODMJERE 8.5., »POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 45/16.,

Ovim programom upravlja Ministarstvo poljoprivrede a operativno ga provodi Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Temeljem tog pravilnika potpore se dodjeljuje za konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura te za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije (85 %) i iz proračuna Republike Hrvatske (15 %) a dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava. Moguće je da obim javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen a isto tako nije ograničen niti broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u jednom natječaju.

Visina tražene potpore kreće se u rasponu od 5.000 eura do najviše 700.000 eura.

Korisnici potpore ovisno ovisno o svrsi projekta mogu biti šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva i pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja o provedbi mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.ruralnirazvoj.hr).