ARS MECHANICA – za nove kompetencije

velj 1, 2021

CILJ PROJEKTA 

Osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju.

 AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Uspostava organizacije rada i razvoja RCK;
  • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK;
  • Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih;
  • Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK;
  • Promidžba i vidljivost;
  • Upravljanje projektom i administracija.

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. Trajanje projekta je 44 mjeseca (od 01. Siječnja 2020. Do 01. Rujna 2023.)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 30.689.898,49 kn

ULOGA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE: Nositelj

ULOGA OBRNTIČKE KOMORE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE je partner na projektu I ima ulogu u provedbi projekta.

OSTALI PARTNERI NA PROJEKTU:

Tehnička škola Šibenik
Srednja škola Metković
Ivanal tvornica aluminija d.o.o.
Šibensko-kninska županija
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Klima elektro Šupe
ZM-Vikom d.o.o.
Capax d.o.o.
Elektrolux trgovina i servis d.o.o.
Gambi d.o.o.
Auto centar Šibenik d.o.o.
Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Impol-TLM d.o.o.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. / Europski socijalni fond

POVEZNICE:

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr