300 tisuća eura potpore za razvoj ribarstva

kol 21, 2018

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« u Narodnim novinama broj 74/18. Predmet natječaja su aktivnosti vođenja komunikacijske i promotivne kampanje u obrazovnim ustanovama na nacionalnoj razini radi podizanja svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi odnosno aktivnosti promocije proizvoda ribarstva i akvakulture.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (https://euribarstvo.hr/). Korisnik može biti javnopravno državno tijelo ustrojeno zakonom koje je obavlja upravne i druge poslove u području ribarstva na nacionalnoj razini, uključujući poslove provedbe i koordinacije mjera održivog ribarstva i akvakulture. Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 300.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

  • 225.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
  • 75.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova u skladu s člankom 9. stavkom 3. Pravilnika. Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio. Obrazac zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama (https://euribarstvo.hr).

Obrazac zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – ne otvarati«.