Uredba o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva

svi 19, 2016

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela je UREDBU O PRIVREMENOJ IZVANREDNOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA U SEKTORU STOČARSTVA
Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 44/16., a stupa na snagu 19.05.2016. godine. Ovom Uredbom osigurava se provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1853. o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva.
Sukladno raspoloživom iznosu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) utvrđenom u Prilogu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1853 i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu osiguranima sukladno članku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1853 na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede, na poziciji A821058 ZPP – Mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, financijska struktura omotnice za mjeru pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva iz članka 3. ove Uredbe utvrđuje se kako slijedi:

Mjera pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva:
Plaćanje iz EFJP 13.825.763 kn
Plaćanje iz Državnog proračuna RH 13.825.764 kn
Ukupno 27.651.527 kn

Korisnici mjere pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva su pravne i fizičke osobe iz članka 52. Zakona o poljoprivredi koje su ostvarile pravo na proizvodno vezanu potporu za krave u proizvodnji mlijeka u 2015. godini sukladno članku 36. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine«, br. 35/15, 53/15, 69/15, 101/15 i 132/15).
Korisnik će ostvariti potporu za utvrđeni broj prihvatljivih grla za koje je ostvario proizvodno vezanu potporu za krave u proizvodnji mlijeka iz članka 36. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja.
Jedinični iznos potpore po grlu utvrdit će se temeljem omjera ukupne omotnice iz članka 4. ove Uredbe i utvrđenog broja prihvatljivih grla iz stavka 2. ovoga članka.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrđuje radi provedbe ove Uredbe korisnike mjere pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva i iznos potpore po korisniku te donosi odluku o isplati potpore.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvijestit će Ministarstvo poljoprivrede najkasnije do 30. kolovoza 2016. godine o ukupnim isplaćenim iznosima te broju korisnika iz članka 5. ove Uredbe.
Ministarstvo poljoprivrede izvijestit će Europsku komisiju sukladno članku 3. točki (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1853.