Izmjena natječaja za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

svi 19, 2016

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu natječaja za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.
U natječaju za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (NN 46/15) točka 7. mijenja se i sada glasi:

  • (1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. svibnja 2015. do 31. srpnja 2015.
  • (2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. natječaja počinje teći od 12. svibnja 2015. i traje do 31. srpnja 2015.«

U ostalim dijelovima predmetni natječaj ostaje neizmijenjen.
Izmjena natječaja objavljena je u Narodnim novinama broj 76/15. od 10. srpnja 2015. godine.